MEODH

Sit entènèt ofisyèl

                       

Kontakte Nou

Ou ka kontakte nou tou wiSil vou plè, pran kontak avèk nou, priye pou nou epi pa ezite ekri nou nan: laicenmarche@gmail.com. Nou pwomèt ou ke na’p bay konsèy ou yo tout konsiderasyon yo merite, n’a va analize yo e n’a sèvi avèk yo si sa nesesè, epi sa va ede nou amelyore kalite sèvis ke nou ofri’w.

© Copyright © 2014 MEODH

Mouvement Évangélique des Ouvriers de la Dernière Heure.

All rights reserved.

Email : laicenmarche@gmail.com

Telephones : ​(631) 949-6964

                   (203) 247-0596

                   (239) 961-0754

                  +509 3745-2229

  • YouTube
  • Facebook
  • Twitter